Novinky z laboratoří Mikrochem

Nárůst případů virové hepatitidy E v České republice

Na začátku tohoto století bylo v České republice hlášeno jen několik málo případů akutní hepatitidy E ročně. V roce 2004 začala tato čísla narůstat, v roce 2009 jsme tu již měli 99 případů a v roce 2015 412 případů. Poté došlo k mírnému poklesu. Avšak již v roce 2022 se čísla začal opět navyšovat...

číst více

Situace s výskytem TBC zůstává v ČR příznivá

AUTOR: Kateřina Wezdenková Národní  referenční  laboratoř  pro mykobakterie  (NRLM)  provedla  analýzu  dat k zaslaným vzorkům M. tuberculosis a výsledek prozatím neukazuje na souvislost mezi nárůstem počtu kmenů ke konfirmačnímu vyšetření a příchodem většího množství lidí prchajících před válkou...

číst více

Mikrobiologický seminář 2023

Laboratoře Mikrochem, a.s. pořádají dne 1.11.2023 od 16.00 hodin Mikrobiologický seminář.   Místo konání akce:    Bea centrum Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1 Odborný garant:      MUDr. Jitka Sázelová Vedoucí akce:          Mgr. Luboslava Čekanová, Ph.D. Vzdělávací akce je pořádaná dle...

číst více

Asymptomatická bakteriurie

Asymptomatická bakteriurie (ABU) je definována jako přítomnost bakterií (+/- leukocytů) v moči u pacientů bez klinických příznaků nebo známek infekce močových cest. ABU se diagnostikuje jako nález stejného druhu bakterie v koncentraci ≥ 105 bakterií/ml ve dvou vzorcích moči odebraných v různém...

číst více

ROZŠÍŘENÍ PARAZITOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ

Pro zkvalitnění diagnostiky onemocnění Larvární Toxokarózy se vyšetření protilátek ve třídě IgG a avidity nově stanovuje také ve třídě IgA. V rámci parazitologického vyšetření jako novinku nabízíme průkaz antigenu Entamoeba histolytica/dispar a Cryptosporidium sp. Oba průkazy provádíme metodou...

číst více

ZMĚNA VYŠETŘOVACÍ METODYDETEKCE ANTIGENU CHLAMYDIA TRACHOMATIS

Dovolujeme si vás upozornit, že od 1. května 2023 již nebudeme provádět vyšetření antigenu Chlamydia trachomatis imunofluorescenční metodou zdůvodu ukončení výroby diagnostického setu. Vnaší nabídce nadále zůstává přímý průkaz nukleové kyseliny Chlamydia trachomatismetodou RT-PCR, kterým je...

číst více

VIROVÉ STŘEVNÍ INFEKCE

NABÍDKA VYŠETŘENÍ V LABORATOŘÍCH MIKROCHEM NOVĚ ROZŠÍŘENA O ASTROVIRY Do systému ISIN bylo v roce 2022 nahlášeno více jak třináct tisíc virových střevních infekcí. V Laboratořích Mikrochem běžně vyšetřujeme stolici na přítomnost rotavirů, adenovirů, norovirů a nově i astrovirů. Výsledek je obvykle...

číst více

NOVINKY V LABORATORNÍ DIAGNOSTICE LABORATOŘE IMUNOLOGIE

Jako doplněk ke stávající diagnostice nabízíme vyšetření specifického IgE pomocí multiplexového testu Alex. Na laboratoř imunologie byl nově pořízen vysokokapacitní analyzátor pro multiplexové kazetky Alex. Analyzátor Multi Array Xplorer je nejnovějším přírůstkem populární produktové řady MADx. Je...

číst více