Příjem vzorků laboratoří Mikrochem

PŘÍJEM ODEBRANÝCH VZORKŮ

 

Zdravotnický pracovník na příjmovém pracovišti převezme dodané vzorky s odebraným materiálem i s foliovými obaly obsahujícími „Průvodní listy”. Vzorky roztřídí podle kritérií na vyšetření dle jednotlivých laboratoří a zkontroluje shodu materiálu s „Průvodním listem” a použitelnost přijímaného materiálu.

Na „Průvodním listě” musí být uvedeny následující údaje:

Sanitářka (laborantka) na příjmovém úseku převezme dodané vzorky spolu se žádankami.

Na žádance musí být uvedeny následující údaje:

1. Údaje o pacientovi

 • příjmení a jméno
 • pohlaví
 • číslo pojištěnce
 • kód pojišťovny pacienta
 • kontakt na pacienta (adresa)

2. Údaje o žadateli

 • razítko subjektu, jméno lékaře, odbornost, IČZ
 • podpis, příp. parafa žádajícího lékaře
 • adresa žadatele a telefonní spojení

  3. Údaje o klinickém materiálu

  • druh primárního vzorku
  • datum odběru vzorku a čas
  • Specifikace požadovaných vyšetření

  4. Diagnóza
  5. Event. dosavadní léčba pacienta

  Odběrová zkumavka musí být opatřena štítkem s následujícími údaji:
  1. Příjmení pacienta
  2. Rodné číslo pacienta (event. rok narození)
  3. Event. druh materiálu

  Sanitářka nebo laborantka zaeviduje přijaté vzorky do elektronické evidence. V případě, že žádanka neobsahuje všechny náležitosti nebo vzorek není řádně označen nebo neodpovídá materiálu popsaném v žádance, řeší tuto skutečnost jako neshodu při příjmu vzorků.

  Primární vzorky, u kterých nelze odstranit neshody, nemohou být přijaty, vyšetření se neprovádí a materiál se likviduje běžným způsobem. Sanitářka nebo laborantka telefonicky informuje požadující subjekt o neprovedení vyšetření.