COVID-19

V případě, že máte zájem o vyšetření přímého průkazu infekce COVID-19 (PCR) nebo vyšetření hladiny protilátek na COVID-19, můžete si oba testy nechat udělat u nás.

 

Vyšetření PCR test COVID-19 – pobočka Olomouc

Odběry pro PCR test COVID-19 provádíme na našem pracovišti v Olomouci, Nezvalova 2 pondělí – pátek v čase 8:00 – 10:00 hodin.
Vyšetření je možné pouze po objednání formou online formuláře. Prosíme o přesné dodržování času příchodu k odběru. V případě vystavení žádanky na PCR test lékařem v celostátním systému není automaticky provedena rezervace odběru v našem systému.
Odběr pro PCR test je prováděn z přední části nosu, u dětí možno i ze slin. Před odběrem je důležité 2 hodiny nekouřit, nežvýkat, nepoužívat nosní kapky, kloktadla, ústní vody, nečistit si zuby a půl hodiny nejíst a nepít.
Pacienti mladší 18-ti let mohou být odebráni pouze se souhlasem zákonného zástupce, ideální je osobní přítomnost zákonného zástupce u odběru, popřípadě u osob starších 15-ti let je akceptován písemný souhlas zákonného zástupce (např.: Já, jméno a RČ prohlašuji, že souhlasím s odběrem vzorku a s provedením laboratorního vyšetření RT-PCR SARS-CoV-2 u mé dcery/syna jméno, rodné číslo, datum odběru. Datum a podpis zákonného zástupce.) Zjistit více

 


Vyšetření protilátek IgG proti onemocnění COVID-19 – všechny pobočky

Nabízíme vám vyšetření přítomnosti protilátek IgG proti viru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění Covid-19 metodou ELISA za cenu 420,- Kč vč DPH. Vyšetření není určeno pro diagnostiku akutně probíhajícího onemocnění. Test se provádí z odběru žilní krve, není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Pro koho je vyšetření vhodné?

 • chcete znát, zda se vám vytvořily protilátky po prodělání nemoci (ať už laboratorně potvrzené či nikoliv)
 • pokud jste se nechali očkovat a chcete si zkontrolovat přítomnost protilátek v krvi


Pro koho není vyšetření vhodné?

 • pokud jste v inkubační době, to znamená, že jste v posledních 14-ti dnech měli kontakt s osobou pozitivní na Covid-19
 • pokud máte příznaky onemocnění Covid-19
 • pokud jste v izolaci s potvrzeným onemocněním Covid-19


Kdy zajít na odběr?

 • nejlépe za 3-4 týdny od prvních příznaků
 • od druhého týdne po aplikaci druhé dávky vakcíny


Kam zajít na odběr?

 • k dispozici jsou vám naše odběrové místnosti s kvalifikovaným personálem v Olomouci, Přerově, Šumperku a Valašském Meziříčí, www.michem.cz/kontakty
 • je vhodné se k odběrům dopředu objednat v pracovní době od 7.00 do 15.00
  • Olomouc +420 585 206 211
  • Přerov +420 585 206 290
  • Šumperk +420 585 206 274
  • Valašské Meziříčí +420 585 206 204, +420 603 501 610
 • ke svému ošetřujícímu lékaři (pokud tuto službu poskytuje)


Za jak dlouho a jakým způsobem dostanete výsledky?

 • Při odběru uveďte do žádanky svoje mobilní číslo a e-mail. Do pošty Vám přijde odkaz na výsledek v .pdf formátu a SMS zprávou obdržíte heslo k jeho stažení. Předáním výsledku tímto způsobem je zajištěna plná bezpečnost vašich zdravotních dat.
 • Pokud neobdržíte výsledek do 3 pracovních dnů, volejte 585 206 231 nebo 585 206 235, u odběrového místa Šumperk 585 206 275 nebo 585 206 274.


Jak probíhá platba?

 • na odběrovém místě v hotovosti nebo platební kartou, cena je 450,- Kč včetně DPH (cena včetně odběru, separace séra a zaslání výsledku)
 • v ordinaci u lékaře, který pošle vzorek srážlivé krve včetně žádanky do naší laboratoře, cena, která mu bude vyfakturována bude ponížena na 410,- Kč (cena bez odběru),


Máte další dotazy?

 • rádi je Vám zodpovíme na tel. čísle +420 585 206 275, +420 585 206 231
 • případně je můžete poslat na emailovou adresu katerina.wezdenkova@michem.cz .