Dodatečná vyšetření

DODATEČNÁ VYŠETŘENÍ A VYŠETŘENÍ VE SMLUVNÍCH LABORATOŘÍCH

Dodatečné a doplňující požadavky na vyšetření

Z některých klinických vzorků vyšetřovaných v Laboratořích Mikrochem a.s. může zadávající lékař dodatečně telefonicky objednat další vyšetření. Zdravotnický pracovník přijímající požadavek posoudí, zda je množství klinického materiálu k provedení tohoto vyšetření dostačující. V případě, že další vyšetření provést nelze, informuje o této skutečnosti neprodleně lékaře, který o ně požádal.

Vzorky séra se zamrazují a jsou uchovávány týden až měsíc (podle použitých metod) a poté jsou likvidovány podle platných předpisů jako infekční biologický materiál.

Dodatečná vyšetření většinou nelze provést u bakteriologických vzorků, které se po ukončení kultivace a odeslání výsledku dále neuchovávají. Výjimkou je možnost testování citlivosti již izolovaných agens k rozšířenému spektru antibiotik, pokud vzorek nebyl kultivačně ukončen.

 

Vyšetření ve smluvních laboratořích

Ve vybraných případech jsou vzorky zasílány do smluvních a spolupracujících laboratoří k dourčení, identifikaci, stanovení citlivosti či konfirmaci u reaktivních vzorků.

Seznam smluvních laboratoří:

  • ZÚ se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 728 92 Ostrava – akreditovaný ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189 jako zdravotnická laboratoř č. 8014, http://www.zuova.cz
  • Laboratoř klinické biochemie a hematologie Popotrandovská, Tř. Svobody 32, Olomouc, je držitelem osvědčení o splnění podmínek Auditu II. Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČSL JEP, http://www.pkbh.cz

Spolupracující laboratoře:

Národní referenční laboratoře viz. seznam www.mzcr.cz