Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis jako původci závažných infekcí

12. dubna 2024

V České republice i přes dobře zavedený očkovací program v posledních dnech rapidně narůstá výskyt původce černého kašle a parapertuse. Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis jsou baktérie, původci závažných infekcí, které postihují dýchací cesty. Oba druhy jsou si blízce příbuzné a produkují podobné faktory virulence, ale s tím rozdílem, že pertusový toxin (PT) je vlastní pouze pro druh Bordetella pertussis. B. pertussis je obligátní lidský patogen způsobující černý (dávivý) kašel neboli pertusi. B. parapertussis obvykle u lidí způsobuje lehčí formu pertuse (tzv. pertussis-like syndrom) a ačkoliv jsou obecně udávány mírnější příznaky onemocnění, nemusí tomu tak být vždy a častěji se tak může jednat jen o kratší dobou trvání příznaků. Infekce se může přenášet vzdušnou cestou kapénkami aerosolu, které vznikají při mluvení, kašlání či kýchání a vzácně i při kontaktu s kontaminovanými předměty. Nakažlivost pertusí je velmi vysoká a v populaci se šíří velice snadno. K nákaze jsou nejvíce vnímavý kojenci do tří měsíců věku, které nejvíce ohrožují komplikace spojené s dávivým kašlem. Rychlá diagnostika je proto velmi důležitá, a to pro včasné zahájení léčby antibiotiky a zamezení tak šíření nemoci na další vnímavé osoby. Vakcinace proti pertusi je v České republice zahrnuta do očkovacího programu a představuje základní prevenci onemocnění.

V Laboratořích Mikrochem provádíme diagnostiku B. pertussis a B. parapertussis PCR metodou, metodou ELISA a metodou Western blot ve třídách IgA a IgG.

Průkaz DNA pomocí PCR metody je daleko rychlejší a senzitivnější než kultivace (více než 80 %), zejména v prvních 3 – 4 týdnech od počátku příznaků onemocnění a zahájení léčby antibiotiky, kdy se již klasická kultivace nedá použít. Velkou výhodou této metody je schopnost detekce fragmentů DNA z mrtvých i živých baktérii. Biologický materiál odebíraný pro PCR diagnostiku je stejný jako v případě kultivačního vyšetření-stěr ze zadní stěny nosohltanu či hrtanu.

Materiál: Nazofaryngeální výtěr, Doba dodání výsledků: do druhého dne, Cena pro samoplátce: 1120 Kč

Sérologická diagnostika pertuse a parapertuse

Ze sérologických metod nabízejí naše laboratoře stanovení protilátek metodou ELISA ve třídě IgA a IgG proti pertusovému toxinu (PT) Bordetella pertussis a ve třídě IgA a IgG proti pertaktinu Bordetella parapertussis. K vyšetření je nutné odebrat dva vzorky krve v intervalu 2-3 týdnů, kdy porovnáním hladiny protilátek v jednotlivých vzorcích se určí výsledek vyšetření.

Laboratoře Mikrochem nabízejí také možnost vyšetření pertuse a parapertuse nadstavbovou metodou Western blot, kterou lze stanovit protilátky proti specifickým rekombinantním antigenům Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis ve třídě IgA a IgG. Výhodou této metody, kromě vyšší citlivosti, je i možnost odlišit postvakcinační protilátky od protilátek získaných infekcí.

Materiál: srážlivá krev, Doba dodání výsledků: 2 – 4 dny, Cena pro samoplátce: 1540 Kč metoda ELISA, 5262 Kč metoda Western blot.