ZMĚNA VYŠETŘOVACÍ METODYDETEKCE ANTIGENU CHLAMYDIA TRACHOMATIS

4. května 2023

Dovolujeme si vás upozornit, že od 1. května 2023 již nebudeme provádět vyšetření antigenu Chlamydia trachomatis imunofluorescenční metodou zdůvodu ukončení výroby diagnostického setu. Vnaší nabídce nadále zůstává přímý průkaz nukleové kyseliny Chlamydia trachomatismetodou RT-PCR, kterým je zrušené vyšetření možno nahradit.

Výhody tétometody jsou vysoká specifita(> 98 %) a především vysoká senzitivita(> 95 %), což umožňuje záchyt velmi malého počtu bakterií ve vzorku(výhodné u asymptomatických a chronických infekcí).

Na toto vyšetření je nutné dodat stěr ve sterilní výtěrové zkumavce bez transportní půdy či na speciální odběrové soupravě určené pro PCR, které vám zdarma po objednání dodáme.