This is alternative content.

Česky
English

Informace

Novinky Seznam vyšetření


 

 


 

Upozorňujeme na změnu otvírací doby našich pracovišť v době Státních svátků a navazujících dní.

pracoviště
28.10.
sobota
17.11.
pátek
18.11.
sobota

Olomouc

   7:00 - 11:00   

zavřeno

   7:00 - 11:00   

Přerov

      7:00 - 10:30      

       7:00 - 10:30       

      7:00 - 10:00      

Šumperk

8:00 - 11:00

zavřeno

8:00 - 11:00

Valašské Meziříčí         

8:00 - 10:00

zavřeno

8:00 - 10:00

 

 

 


 

 

30.11.2017 - Odborný seminář pro lékaře


Laboratoře Mikrochem a.s. srdečně zvou odbornou veřejnost na seminář pořádaný 30.11.2017 v 16:00


Místo:   BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
Odborný garant: MUDr. Jitka Sázelová, Laboratoře Mikrochem a.s.
Počet kreditů: 3   -  vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č.16 ČLK

 

Program semináře:

  • Lymeská borelióza
  • "Podmíněně patogenní mykobakteria - mykobakteriózy"
  • Kožní rány
  • "Odmítání očkování - fakta a mýty"
  • Správný odběr a transport biologického materiálu jako základ kvalitní diagnostiky

 

Prosíme o potvrzení účasti do 23.11.2017 na uvedených kontaktech. Děkujeme.

 

  vedoucí akce: Mgr. Luboslava Čekanová, Ph.D., e-mal: luba.cekanova@michem.cz

  Lenka Kührová, tel.: 585 206 273, e-mal: lenka.kuhrova@michem.cz

 

Bližší informace v přiložené pozvánce: Stažení souboru

 


 

 

21.09.2017 - Nová lékařka poskytující pracovně lékařskou péči
pro pracoviště: Laboratoře Mikrochem a.s., Nezvalova 984/2, 779 00 Olomouc

 

MUDr. Jana Ehrmannová

 

adresa: tř. Svobody 32, Olomouc, 772 00 - Poliklinika

 

ordinační doba:

pondělí: 7:30 - 12:00 (12:00 - 14:00 pro objednané pacienty)

úterý: 7:30 - 12:00 (12:00 - 14:00 pro objednané pacienty)

středa: 12:00 - 15:30

čtvrtek: 12:00 - 14:00 (14:00 - 15:30 pro objednané pacienty)

pátek: 7:30 - 12:30

 

 


 

 

29.05.2017 - Nová odběrová místnost v Šumperku

 

Nově jsme pro Vás otevřeli odběrovou místnost v Šumperku, která se nachází v přízemí budovy Obchodního korza Dr. E. Beneše 2871/5 (vchod od parkoviště, za opravnou obuvi). Odběry provádíme v pracovní dny od pondělí do pátku od 6:30 do 11:00 hodin. Odběrová místnost slouží i jako sběrné místo biologického materiálu.

 


26.10.2016 - Akreditace Laboratoře Mikrochem

 

Laboratoře Mikrochem potvrdily vysokou úroveň kvality laboratorní diagnostiky a opětovně získali akreditaci v oblasti lékařské mikrobiologie, alergologie a klinické imunologie, včetně odběrů primárních vzorků.

Nové osvědčení o akreditaci je k dispozici v sekci "Ke stažení".

 


09.09.2016 - Rozšíření služeb v Šumperku

V průběhu prvního pololetí roku  2016 naše pracoviště  v Šumperku začalo provádět denně vyšetření protilátek metodou ELISA proti Helicobacter pylori ve třídě IgG a IgA, Mycoplasma pneumoniae ve třídě IgG, IgA a IgM, Cytomegaloviru ve třídě IgG (vč. avidity) a IgM , Chlamydia pneumoniae ve třídě IgG, IgA a IgM, Borrelia burgdorferi sensu lato ve třídě IgG a IgM a Epstein Barrové viru ve třídě IgG (VCA, EBNA, EA) a IgM (VCA, EA). Z důvodu změny diagnostických souprav jsou výsledky některých protilátek udávány v jednotkách AU/ml nebo IU/ml. Slovní hodnocení ani cena vyšetření se nemění!


 

 

01.03.2016 - Nová odběrová místnost v Přerově

 

Nově jsme pro vás otevřeli odběrovou místnost v Přerově. Pacientům, kterým nebyl odebrán materiál k vyšetření u lékaře, nově nabízíme provedení odběru přímo v prostorách Laboratoře Mikrochem, Čechova 998/8, Přerov.

 

Bližší informace o odběrech naleznete na těchto stránkách v sekci "Odběry".

 


 

 

26.06.2015 - Kontrola sterilizačního procesu

 

Vysokou jakost a odbornost potvrdily Laboratoře Mikrochem a. s. opětovným získáním osvědčení o autorizaci pro provádění kontroly sterilizačního procesu sterilizátorů pomocí fyzikálních parametrů sterilizace, biologických a nebiologických indikátorů sterilizace (E6).

 

Laboratoře Mikrochem a. s. opakovaně prokazují, že patří mezi několik autorizovaných laboratoří v celé ČR, které poskytují špičkovou laboratorní péči s vysokou odborností a kvalitou za příznívých ekonomických podmínek.  

 

Přehled poskytovaných služeb v oblasti kontroly sterilizačních procesů naleznete v Laboratorní příručce v sekci "Seznam laboratorních vyšetření".

 

 

 


19.03.2014 - Vyšetření specifického IgE metodou vysokoafinitní fluoroenzymoimunoanalýzy (CAP FEIA)


Nově rozšiřujeme spektrum vyšetření o možnost vyšetření specifického IgE metodou vysokoafinitní fluoroenzymoimunoanalýzy (CAP FEIA). Pro objednání použijte nové alerogologické žádanky (verze 2014-02-A), které jsou k dipozici také v sekci "Ke stažení" na těchto stránkách.

 

Přínosy: Vyšetření metodou vysokoafinitní fluoroenzymoimunoanalýzy (CAP FEIA) znamená výrazný přínos pro standardizaci in vitro diagnostiky IgE zprostředkovaných alergických onemocnění, s využitím především v oboru alergologie, dále v klinické imunologii, dermatologii, očním lékařství, ORL a i v dalších oborech, v jejichž péči se může ocitnout pacient s atopickou chorobou.

 

Doporučení: Doporučujeme provádět toto vyšetření pro hmyzí alergeny, zejména vosu a včelu, a pyly, a to především pro bojínek, pelyněk a břízu.

 

Výsledek: Kvantitativní, výsledek udáván v jednotkách [kU/l].

 

Hodnocení: Negativní do 0,1 kU/l.

 

 

 


01.03.2014 - VYŠETŘENÍ PROTILÁTEK PROTI VARICELA-ZOSTER VIRU (VZV)

 

 

Rozšiřujeme spektrum vyšetření protilátek proti VZV o vyšetření protilátek ve třídě IgA.

 

 

Po PRIMOINFEKCI VZV se začínají tvořit IgM, IgG a KFR protilátky. Protilátky IgG přetrvávají celoživotně. IgM a KFR protilátky po několika týdnech až měsících vymizí a mohou, ale nemusí, se objevit při REAKTIVACI viru. Protilátky IgA se mohou tvořit při primoinfekci, ale především jsou důležitým markerem REAKTIVACE.

 


 

18.11.2013 - CALPROTECTIN (KALPROTEKTIN)

 

 

Calprotectin je cytosolický protein s antimikrobiálními vlastnostmi, který je přítomen ve vyšší koncentraci ve stolici během zánětu. Stabilita proteinu ve stolici je až 7 dnů za pokojové teploty, což z něj dělá ideální marker pro rozlišení funkčních poruch zažívacího ústrojí IBS (Irritable Bowel Syndrome - syndrom dráždivého trakčníku) od zánětlivých patologií střeva IBD (Inflammatory Bowel Disease), kam patří ulcerózní kolitida (UC), Crohnova choroba (CD), další záněty střev - bakteriální infekce zažívacího traktu, kolorektální karcinom.

 

 

Test je určen ke kvalitativní detekci lidského calprotectinu ve vzorcích stolice. Umožňuje zabránit invazivnímu vyšetření jako je  kolonoskopie. Hodnoty kalprotektinu ve stolici u pacientů s IBD dobře korelují s histologickými nálezy získanými při kolonoskopii a jeho stanovení je proto vhodné pro sledování aktivity onemocnění u těchto pacientů. Pro analýzu stačí množství stolice velikosti hrášku odebraná do parazitologické zkumavky, vzorek je stabilní 3 dny při teplotě 4 - 8 °C.

 


 

18.11.2013 - ANCA Dot

 

ANCA Dot je určen ke kvalitativní detekci autoprotilátek k myeloperoxidáze (MPO), proteináze 3 (PR3) a glomerulární bazální membráně (GBM) pro diferenciální diagnostiku systémových vaskulitid a autoimunitních renálních onemocnění.

 

Autoprotilátky proti PR3 jsou vysoce specifické pro Wegenerovu granulomatózu a granulomatózní nemoci nasofaryngu, ledvin a plic.

 

Autoprotilátky proti MPO bývají u mikroskopické polyangitidy, Churg-Strauss syndromu, polyarteritis nodosa a glumeronefritidy.

 

Autoprotilátky proti glomerulární bazální membráně (GBM) indukují glomerulonefritidu u pacientů s Goodpasture syndromem. Goodpasture syndrom je klinicky závažné onemocnění s vysokou smrtností, pokud se neléčí.

 

Pro analýzu se používá srážlivá krev.

 

 


 

18.11.2013 - ODBĚR A DIAGNOSTIKA DÁVIVÉHO KAŠLE

 

 

 

V ČR v posledních letech došlo k nárůstu onemocnění dávivým kašlem ve všech věkových skupinách. Protože se opakovaně objevují dotazy na diagnostiku tohoto onemocnění, uvádíme zde postup odběru materiálu na laboratorní vyšetření.

 

 

 

Sérologická diagnostika

K diagnostice onemocnění jsou vyžadovány vždy dva vzorky sér, první se odebere co nejdříve po vyslovení podezření na onemocnění, druhý vzorek za 2 - 4 týdny. Séra se vždy vyšetřují současně v téže laboratoři! Na žádance je nutno uvést také údaje o očkování (použitá očkovací látka, datum očkování) - aglutinační metoda.

 

Soupravy k detekci specifických protilátek tříd IgA a IgG proti antigenům Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis v lidském séru a plasmě - metoda BLOT (odlišení infekčních protilátek od protilátek postvakcinačních, dovoluje odlišit počínající, probíhající infekci a stav pro proběhlé infekci).

 

 

 

Přímý průkaz amplifikační metodou - PCR (polymerázová řetězová reakce). PCR je rychlá a přesná metoda přímé detekce nukleové kyseliny mikroorganismu. Odběr vzorku se provádí shodně jako pro kultivaci (viz níže), uchování a transport vzorku však není vázán na životaschopnost mikroogranismu, takže záchyt oproti kultivačním metodám je vyšší.

 

 

 

 

Kultivace

Ještě před odběrem je nutné zavolat do laboratoře, protože na přípravu půdy ke kultivaci je potřeba asi 24 hodin.

 

Odběr materiálu pro diagnostiku dávivého kašle

 

 

Výtěr

Provádí se na počátku onemocnění, před zahájením ATB léčby, na lačno nebo tři hodiny po jídle a pití, nekouřit!

 

Technika odběru

Výtěr se provádí tenkým ohebným tamponem, který se jemně zasune přes nosní průduch až k zadní stěně nasopharyngu, zde se ponechá několik sekund za současného otáčení tak, aby co nejvíce nasákl slizničním sekretem. Tampon po opatrném vyjmutí se vloží do zkumavky s transportním médiem (AMIES). Stejným způsobem se provede výtěr i druhého nosního průduchu. Do transportu se materiál uchovává při pokojové teplotě. Doba od odběru do zpracování by neměla přesáhnout 24 hodin.

 


počítadlo.abz.cz