Registrace na Mikrobiologický seminář Laboratoří Olomouc dne 1.11.2023 v BEA centru Olomouc.

poznámky k registraci:
  1. v kalendáři vyberte datum 1.11.2023 a čas 16:00
  2. požadavky na vyplňování pole ČLK ID

Pro správnou funkci automatického připisování kreditů lékařům v rámci Vzdělávacího portálu České lékařské komory, vyžaduje ČLK nahrávání prezenční listiny účastníků akreditované vzdělávací akce do  tohoto portálu. Tato prezenční listina musí obsahovat evidenční číslo lékaře (ČLK ID) a počet získaných kreditů.

Je tedy nutné při registraci na akci uvést evidenční číslo lékaře dle ČLK (ČLK ID). Bez jeho vyplnění nemůže naše organizace zajistit automatické připsání kreditů na osobní účet lékaře.

Pokud se přihlašuje pracovník bez ČLK ID, napište do tohoto pole text “NEMÁM”.

 

REGISTRACE