Vyšetření na Streptococcus agalactiae u těhotných žen

3. června 2022

Laboratoře Mikrochem a.s.

Vyšetření na Streptococcus agalactiae (neboli GBS – Group B Streptococci) je stále aktuální screeningové kultivační vyšetření pochvy pro snížení rizika nákazy novorozence během porodu. Provádí se v 35.-37. týdnu těhotenství u všech těhotných žen. Během porodu GBS pozitivních matek dochází u 40-60 % k vertikálnímu přenosu Streptococcus agalactiae z matky na dítě. U novorozenců může dojít k závažným neonatálním infekcím (pneumonie, meningitida, sepse), popřípadě k pozdním následkům jako je otitida, konjunktivitida, osteomyelitida apod.

Rezistence všech beta-hemolytických streptokoků na penicilin (včetně Streptococcus agalactiae) v ČR dosud nebyla zjištěna, z tohoto důvodu pro profylaxi během porodu jsou stále nejvhodnější antibiotika penicilinové řady. Nejčastěji používaným je ampicilin nebo penicilin G, podávaný i.v. během porodu, u pacientek alergických na penicilin se doporučuje léčba podle zjištěné citlivosti na antibiotika.

Laboratoře Mikrochem provádí kultivační vyšetření na Streptococcus agalactiae rutinně na všech svých pobočkách. Výsledek včetně citlivosti je dostupný do 2 pracovních dnů, ve velmi výjimečných případech do 3 dnů.