VIROVÉ STŘEVNÍ INFEKCE

30. března 2023

NABÍDKA VYŠETŘENÍ V LABORATOŘÍCH MIKROCHEM NOVĚ ROZŠÍŘENA O ASTROVIRY

Do systému ISIN bylo v roce 2022 nahlášeno více jak třináct tisíc virových střevních infekcí.

V Laboratořích Mikrochem běžně vyšetřujeme stolici na přítomnost rotavirů, adenovirů, norovirů a nově i astrovirů. Výsledek je obvykle k dispozici do 24 hodin. Pozitivní nálezy jsou hlášeny na krajskou hygienickou stanici.

Rotaviry a adenoviry jsou původci průjmových onemocnění převážně u malých dětí. U rotavirů je inkubační doba 1-3 dny a onemocnění zpravidla trvá 4-6 dní. U adenovirů je delší inkubační doba (2-15 dní) i onemocnění (3-11 dní). Kromě vodnatého průjmu bývá příznakem zvracení a horečka. V případě závažné dehydratace a dalších komplikací je nutná hospitalizace. Vzhledem k tomu, že se přenáší fekálně orální cestou a kapénkami je v prevenci nákazy důležitá hygiena a dezinfekce. U rotavirů je možnost očkování.

Norovirové infekce mají krátkou inkubační dobu (1-2 dny) i průběh onemocnění (1-2 dny). K nákaze dochází nejen přenosem z člověka na člověka, ale i kontaminovanou potravou a nápoji. V uzavřených komunitách (nemocnice, školky, školy, dětské tábory, pečovatelské domy, restaurace, lodě, …) se virus rychle šíří a způsobuje epidemie.

Astroviry též vyvolávají vodnaté průjmy s možností zvracení a zvýšené teploty. Přenos se děje fekálně orální cestou, kontaminovanými potravinami a vodou. Postiženy bývají hlavně malé děti nebo staří lidé. Inkubační doba je 1-4 dny a onemocnění trvá 3-5 dní. Průběh bývá mírnější než u rotavirové infekce.