UKONČENÍ VYŠETŘOVÁNÍ PROTILÁTEK METODOU KFR NA ODDĚLENÍ VIROLOGIE

14. října 2022

Laboratoře Mikrochem a.s.

Komplementfixační reakce (KFR) nám mnoho let byla cenným pomocníkem pro vyšetřování protilátek proti respiračním virům, neurotropním virům, chlamydiím a Mycoplasma pneumoniae. V minulosti jsme rozšířili portfolio o vyšetření specifických protilátek (IgM, IgA, IgG) proti těmto patogenům. I poté zůstávala detekce komplementfixačních protilátek cenným markerem, který spolu se specifickými protilátkami a v kontextu s klinickým stavem a anamnézou umožnoval upřesnit závěr sérologického vyšetření.

Bohužel v důsledku nařízení EU 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
a po přechodném pětiletém období se výrobce komponent používaných v KFR rozhodl neprodávat již reagencie s označením CE. Z tohoto důvodu od 10. 10. 2022 již nenabízíme vyšetření metodou KFR u Mycoplasma pneumoniae, chlamydií, chřipky A a B, adenovirů, RS viru, CMV, HSV, VZV a klíšťové encefalitidy. Nadále však provádíme průkaz specifických protilátek (popř. přímý průkaz Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis, CMV, HSV a VZV metodou PCR – viz žádanka).