NOVINKY V LABORATORNÍ DIAGNOSTICE LABORATOŘE IMUNOLOGIE

20. března 2023

Laboratoře Mikrochem a.s.

Jako doplněk ke stávající diagnostice nabízíme vyšetření specifického IgE pomocí multiplexového testu Alex. Na laboratoř imunologie byl nově pořízen vysokokapacitní analyzátor pro multiplexové kazetky Alex. Analyzátor Multi Array Xplorer je nejnovějším přírůstkem populární produktové řady MADx. Je rychlý, maximálně jednoduchý, spolehlivý a precizní. Využívá k testování vysoce účinné a spolehlivé soupravy Alex Kit, které využívají k imunoanalýze pevné nanočástice. Tento princip eliminuje výskyt falešně pozitivních výsledků a současně zvyšuje jejich citlivost.
Při objednávání této metody nedochází pro lékaře k žádným změnám, jedná se o plně automatizovaný provoz.