Necholerová vibria

24. listopadu 2022

Laboratoře Mikrochem a.s.

Vibria jsou gramnegativní fakultativně anaerobní bakterie tvaru zakřivené tyčky. Mezi tzv. necholerová vibria se řadí všechna vibria kromě toxin produkujících Vibrio cholerae sérotypů O1 a O139 vyvolávajících klasickou choleru. K nejběžnějším druhům způsobujícím lidská onemocnění patří Vibrio parahaemolyticusV. vulnificus a V. alginolyticus.

Necholerová vibria se přirozeně hojně vyskytují ve slaných a brakických vodách teplejších oblastí, ale i ve vodách mírného pásma. V Evropě byla necholerová vibria prokázána ve vodách Středozemního, Baltského i Severního moře a byla detekována také v povrchových vodách – jezerech, rybnících a řekách.

Většina lidí se jimi nakazí konzumací kontaminovaných potravin (syrových nebo nedostatečně uvařených mořských plodů, zejména ústřic) nebo vody. Vzniká průjmové onemocnění, někdy označované jako vibrióza, které se projevuje gastroenteritidou – zejména vodnatým průjmem, křečemi v břiše, zvracením či nauzeou, zimnicí a horečkou. Symptomy se obvykle objevují do 24 hod po ingesci patogenního agens a trvají do tří dnů.

Extraintestinálně mohou vibria u lidí vyvolat otitidy a ranné infekce, jsou-li na kůži při kontaktu s kontaminovanou vodou přítomny otevřené léze. Závažný průběh onemocnění až obraz sepse může nastat u jedinců s oslabeným imunitním systémem, lidí s chronickým onemocněním jater, při užívání antacid.

Prevencí alimentárního onemocnění vyvolaného vibrii je důkladné tepelné zpracování potravin, zejména mořských plodů a ryb. Lidé s otevřenými ranami, imunosuprimovaní a starší jedinci by se měli vyhnout koupání v brakické a mořské vodě.

Na infekci vibrii by se mělo myslet v rámci diferenciální diagnostiky gastrointestinálních a ranných infekcí, zejména při pozitivní anamnéze konzumace mořských plodů a ryb nebo po kontaktu nezhojených kožních lézí (včetně škrábanců) s mořskou a povrchovou vodou při koupání. V této souvislosti je vhodné na žádance k vyšetření uvádět také (cestovatelskou) anamnézu.

Zdroj:

Špačková, M. a kol.: Necholerová vibria – výskyt nejen v Evropě v posledních letech. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 70, 2021, č. 2, s. 131-138.
www.szú.cz