Česky
English

Odběr materiálu k vyšetření

 

Pacientům, kterým nebyl odebrán materiál k vyšetření u lékaře, nabízíme provedení odběru v odběrové místnosti.

 

Odběrové místnosti se nachází v prostorách Laboratoří Mikrochem: 

        Odběry provádíme v pracovní dny od pondělí do pátku od 7:00 do 14:30 hodin.

 

        v přízemí budovy Obchodního korza Dr. E. Beneše 2871/5 (vchod od parkoviště, za opravnou obuvi)

 

        Odběry provádíme v pracovní dny od pondělí do pátku od 6:30 do 11:00 hodin.

 

Odběry nelze provádět anonymně.

K provedení odběru je nutný doklad totožnosti. Povinné údaje jsou jméno a příjmení, rodné číslo (datum narození), poštovní adresa.