Česky
English

Reklamační řád

Telefonické reklamace

 

Telefonické projednání námitek a doporučení vztahující se k činnosti laboratoře je možné u vedoucího laboratoře na uvedených kontaktních číslech.

 

Pracoviště

Vedoucí laboratoře

Telefonní číslo

Olomouc

Ing. Obrátil Jan

585 206 274

Přerov

RNDr. Zaorálková Jana

581 210 076

Šumperk

MUDr. Vorderwinklerová Vlasta

583 301 270

Valašské Meziříčí

MUDr. Novotná Jitka

571 620 876

 

 

Písemné reklamace

 

1. Reklamace, stížnost nebo námitka v písemné formě se mohou podávat do jednoho měsíce po obdržení výsledku zkoušek.

 

2. Reklamace, stížnost nebo námitka je zaevidována do „Knihy stížností", kde je zároveň uvedeno datum přijetí, jméno a adresa stěžovatele a předmět reklamace, stížnosti nebo námitky.

 

3. Vedoucí laboratoře potvrdí příjem reklamace, stížnosti nebo námitky bez zbytečného prodlení.

 

4. Reklamace, stížnost nebo námitka musí být vyřízena do 30 dnů od data doručení.

 

5. Není-li možné dodržet termín pro vyřízení reklamace, stížnosti nebo námitky je laboratoř povinna o této skutečnosti informovat stěžovatele s uvedením důvodu a musí být uveden nový termín, do kdy bude záležitost vyřešena.

 

6. O výsledku je stěžovatel vyrozuměn doporučeným dopisem.