Česky
English

Odběr vzorků pro PCR

Zkratka: Materiál: Informace k oběru:
KE krev EDTA Min. 3 ml krve v jednorázové komerční odběrové zkumavce na krevní obraz, u kojenců lze zpracovat i 200 ul krve v komerční mikrozkumavce.
KS krev srážlivá Min. 3 ml srážlivé krve v jednorázové komerční odběrové zkumavce bez aditiv.
L likvor Min. 0,5 ml likvoru do sterilní jednorázové prázdné plastové odběrové zkumavky.
SP sputum Min. 3-5 ml sputa do sterilního jednorázového prázdného plastového odběrového kontejneru (sputovka, falcon 30-50 ml).
BAL bronchoalveolární laváž Min. 2 ml BAL do sterilní jednorázové prázdné plastové odběrové zkumavky.
LV laryngeální výtěr
(Mycobacterium tuberculosis komplex)
Na suchém vatovém nebo nylonovém tampónu většího objemu na nerezovém drátku nebo plastové tyčince - vsunout do prázdné sterilní zkumavky - uzavřít. !!!Pozor, na transport tampónu nelze použít žádné transportní půdy, pouze prázdná zkumavka, jinak dojde ke znehodnocení vzorku!!! Pokud tak lze, dát přednost odebrání sputa, laryngeální výtěr poskytuje pouze nízkou citlivost a nesprávně provedený je bezcenný pro vyšetření vylučování Mycobacterium tuberculosis komplex.
M moč Min. 10 ml moče do sterilního jednorázového kontejneru na moč nebo falcon 30-50 ml.
ST synoviální tekutina Min. 1 ml synoviální tekutiny do sterilní jednorázové prázdné plastové odběrové zkumavky.
P-A punktát, aspirát Min. 1 ml punktátu-aspirátu do sterilní jednorázové prázdné plastové odběrové zkumavky.
MM mateřské mléko Min. 1 ml mateřského mléka do sterilní jednorázové prázdné plastové odběrové zkumavky.
PV plodová voda Min. 1 ml plodové vody do sterilní jednorázové prázdné plastové odběrové zkumavky.
ST stolice Vzorek stolice o velikosti lískového oříšku do kontejneru na odběr stolice.
BT bioptický materiál Bioptický vzorek vložit do sterilní jednorázové !prázdné! plastové odběrové zkumavky. Pokud se materiál odebírá z více lokalit, pak odebrat odděleně sterilními nástroji do samostaných nádobek (zábrana vzájemné kontaminace různých tkání).
AT autoptický materiál Vzorek vložit do sterilní jednorázové !prázdné! plastové odběrové zkumavky. Pokud se materiál odebírá z více lokalit, pak odebrat odděleně sterilními nástroji do samostaných nádobek (zábrana vzájemné kontaminace různých tkání). Tkáň ani vzorek nesmí být chemicky stabilizován-konzervován.
NV nasofaryngeální výtěr Výtěr z nosohltanu je nejlépe provádět ráno nalačno, nemělo by se použít kloktadla ani zubní pasty. Vyšetřovaný se nechá před odběrem zakašlat a dakronovým tamponem na plastové tyčince se energicky vytře (za rotace tamponem) zadní stěna nosohltanu a patrové oblouky tak, aby se zachytilo co nejvíce buněčného materiálu (pro virologické vyšetření se vyhnout tonzilám). Tampon vsunout-zalomit do prázdné sterilní zkumavky - uzavřít. Pozor, na transport tampónu nelze použít žádné transportní půdy, pouze prázdná zkumavka, jinak dojde ke znehodnocení vzorku!
VNS výtěr z nosní sliznice Provést výtěr na suchém dakronovém (nylonovém) tampónu malého objemu na plastové tyčince. Tampon vsunout-zalomit do prázdné sterilní zkumavky - uzavřít. Pozor, na transport tampónu nelze použít žádné transportní půdy, pouze prázdná zkumavka, jinak dojde ke znehodnocení vzorku!
VC výtěr z cervixu Jedním endocervikálním dakronovým tamponem odstranit přebytečný mukus z cervikální osy a okolniho ektocervixu, tampon odložit. Poté zavést druhý tampon do endocervikálního kanálu a rotovat jím 3-5 sekund. Tampon vyjmout a vyvarovat se dotyku se sliznicí vaginy. Tampon vsunout-zalomit do prázdné sterilní zkumavky - uzavřít. Transport do laboratoře do 6 hodin.
VU výtěr z uretry Pacient nesmí nejméně 1 hodinu před odběrem močit. Malý uretrální dakronový (nylonový) tampón na plastové tyčince zavést 2-4 cm do uretry, jemně rotovat 3-5 sekund, tamponek vyjmout a vložit-zalomit do prázdné sterilní zkumavky - uzavřít. Pozor, na transport tampónu nelze použít žádné transportní půdy, pouze prázdná zkumavka, jinak dojde ke znehodnocení vzorku!
TP tekutina puchýřků Nechat vsáknout do suchého nylonovém tampónu malého objemu na plastové tyčince. Vsunout-zalomit do prázdné sterilní zkumavky - uzavřít. Pozor, na transport tampónu nelze použít žádné transportní půdy, pouze prázdná zkumavka, jinak dojde ke znehodnocení vzorku!
SV výtěr ze spojivkového vaku Je-li přítomen hnis nebo exudát, jemně očistit místo odběru vatovým tamponem. Poté vytřít dakronovým (nylonovým) tampónem malého objemu na plastové tyčince 2 až 3 tahy dolní a pak horní spojivku. Tampon vsunout-zalomit do prázdné sterilní zkumavky - uzavřít. Pozor, na transport tampónu nelze použít žádné transportní půdy, pouze prázdná zkumavka, jinak dojde ke znehodnocení vzorku!