Česky
English

Možnosti vyšetření

 1. Mimo požadavků na vyšetření, které jsou běžně specifikovány na žádance o vyšetření, se mohou objevit i požadavky nadstandardní. K těmto požadavkům patří například požadavek na urychlené vyšetření vzorku, tzv. statim vyšetření, dodatečná a opakovaná vyšetření nebo doplňkové ústní či telefonické požadavky.

 

Statim vyšetření

 

Statimové vyšetření se netýká bakteriologických vzorků, u nichž je materiál zpracován neprodleně po doručení do laboratoře. Vzorek na statimové vyšetření je zpracován v den doručení, nejpozději následující pracovní den.

 

Žádanka na vyšetření musí být dodána se zřetelně vyznačeným požadavkem statimové vyšetření (statim) a musí splňovat běžné požadavky k identifikaci nemocného včetně telefonního kontaktu.

 

Výsledky statimových vyšetření se telefonicky oznamují ošetřujícímu lékaři nebo sestře na příslušném pracovišti. V laboratorním informačním systému je zaznamenáno komu byl výsledek nahlášen, kým a čas hlášení. 

 

Provádíme následující statimová vyšetření:

 • Hepatitis A

  • IgM akutní
  • total protilátky
 •  

 • Hepatitis B

  • HBsAg
  • anti HBs
 •  

 • Hepatitis C

  • anti HCV
 •  

 • Paul-Bunnel, IM test
 •  

 • Mikroskopie sputa, jiného materiálu na TBC

 

 

Dodatečné a doplňující požadavky na vyšetření

 

Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně telefonicky doobjednat lékařem vyšetření za dodržení těchto pravidel:

 1. Pacient má již vedenu žádanku o vyšetření a po telefonické domluvě s objednávajícím lékařem je možno doplnit další vyšetření do požadavků vyšetření pacienta. Přijímající pracovník zaznamená požadavek na žádance a stvrdí svým podpisem doobjednání vyšetření.
 2. Objednávající lékař dodá novou žádanku s doplněnými požadavky k probíhajícímu vyšetření.

 

Pracovník, přijímající požadavek další vyšetření musí posoudit, zda je dostatečné množství dodaného materiálu a vyšetření se může provést. Po telefonické konzultaci je možné požádat o dodatečné vyšetření některých vzorků na virologii, sérologii, imunologii (do 1 týdne) a molekulárně biologická vyšetření (do 1 měsíce).

 

Dodatečná vyšetření není možno většinou provést u vzorků na bakteriologii. Tyto je nutno zpracovat co nejdříve po odběru. Při delším skladování dochází k omezení životaschopnosti bakterií či nežádoucímu pomnožení rychleji rostoucích mikroorganismů, což by zkreslilo výsledek vyšetření. Výjimkou je možnost testování citlivosti již izolovaných agens k rozšířenému spektru citlivosti na  antibiotika, pokud vzorek není kultivačně ukončen.

 

 

Vyšetřování ve smluvních a spolupracujících laboratořích

 

V případech, kdy laboratoř požadované vyšetření vzorku sama nemůže provést (např. bakteriální dourčení, identifikace a stanovení citlivosti, potvrzení pozitivity u reaktivních vzorků), zasílá vzorek nebo jeho část k vyšetření do jiných smluvních akreditovaných laboratoří.

 

Seznam smluvních laboratoří:

 

ZÚ se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 728 92 OSTRAVA - akreditovaný dle normy ČSN EN ISO 15189:2007 jako zdravotnická laboratoř č. 8014, http://www.zuova.cz

 

Pracoviště klinické biochemie a hematologie, s.r.o., MUDr. Popotrandovská, Tř. Svobody 32, Olomouc, http://www.pkbh.cz

 

SZÚ - Národní referenční laboratoře - akreditované laboratoře ČIA, adresa Šrobárova 48, Praha 10, http://www.szu.cz :

 

 

Skladování vyšetřených vzorků

 

Bakteriologické vzorky po ukončení kultivace a odeslání výsledku se dále neuchovávají a likvidují se podle platných předpisů jako infekční biologický materiál.

 

Vzorky séra se zamrazují a uchovávají se týden až měsíc (podle použitých metod) a pak se likvidují podle platných předpisů jako infekční biologický materiál.

 

Vzorky nesrážlivé krve se likvidují ihned po změření metody a odeslání výsledků (imunologie) podle platných předpisů jako infekční biologický materiál.

 

Stěry na PCR chřipky se po ukončení vyšetření a odeslání výsledků likvidují podle platných předpisů jako infekční biologický materiál.