Česky
English

Likvor

 

Účel vyšetření

Vyšetření mozkomíšního moku pro záchyt a průkaz původce infekce CNS

 

Odběrová souprava:

Sterilní zkumavka

 

Odběr:

Mozkomíšní mok se odebírá přísně asepticky lumbální punkcí minimálně 1-2 ml do sterilní zkumavky. Prvních 2-5 kapek se nechá odtéct (mohou být kontaminovány saprofytickou flórou kůže) Důležitá je také řádná dezinfekce kůže před odběrem. Likvor je vhodné odebírat před nasazením antibiotické léčby! Na žádanku je nutné zaznamenat čas odběru.

Vzorek se nechladí a neprodleně se dodá do laboratoře ke zpracování.

Pokud není možné materiál ihned dopravit do laboratoře, uchovává se při laboratorní teplotě maximálně 24 hod.

Likvor na PCR a vyšetření protilátek se uchovává při 2-8°C  24 hodin, pak je vhodné vzorek zmrazit.

 

Poznámky:

  • pokud je požadováno zároveň kultivační vyšetření i PCR průkaz, je třeba odebrat materiál do dvou zkumavek.

  • při podezření na bakteriální meningitidu vždy odebrat hemokultury

  • Důležitá je řádná dezinfekce kůže před odběrem

  • Pro možnost stanovení intratekální tvorby protilátek se doporučuje provést současně odběr likvoru a krve (borelióza).