Laboratorní příručka / Seznam laboratorních vyšetření / Kontrola sterilizační účinnosti přístrojů

Zkoušení sterilizační účinnosti přístrojů pomocí biologických indikátorů a chemických testů

Typ sterilizačního přísrtoje

Metoda1

Doporučená odběrová souprava1

Doba odezvy2
(pracovní dny)

Parní sterilizátor

Měření fyzikálních faktorů,
chemické indikátory,
kultivace bioindikátorů (72 hodin).

zásobník nebo obal s bioindikátorem dodaný výrobcem

7

Horkovzdušný sterilizátor

Měření fyzikálních faktorů,
chemické indikátory,
kultivace bioindikátorů (72 hodin).

zásobník nebo obal s bioindikátorem dodaný výrobcem

7

 

Poznámky:

1 Výsledky měření fyzikálních faktorů a chemických indikátorů jsou zapsány pracovníkem do protokolu ihned po ukončení zkoušky účinnosti sterilizačního přístroje. Bioindikátory jsou tímto pracovníkem převezeny do laboratoře a předány ke zpracování.
2 Doba odezvy
je čas, který uplyne od přijetí vzorku ke zpracování v laboratoři do vydání výsledku.

Laboratorní příručka / Seznam laboratorních vyšetření / Kontrola sterilizační účinnosti přístrojůe